เมืองใหญ่ทุกเมืองมีเส้นทางบริการรถบัสในตัวเมืองไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมืองเกียวโต ซึ่งมีบริการรถบัสที่สุดสะดวกใช้ง่าย และมีประกาศเป็นภาษาอังกฤษบนรถด้วย นักท่องเที่ยวสามารถใช้บัตรรถเมล์ (City Bus One Day Card) 500 เยน ในการเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ทั้งวันโดยรถเมล์ในเมืองเกือบทุกสายมีทั้งรถบัสเจอาร์ด้วย

การโดยสารรถเมล์โดยซื้อตั๋วแยก ต้องฉีกตั๋วออกมาจากที่ปล่อยตั๋วด้วยตัวของท่านเอง บนตั๋วระบุตัวเลขที่ซึ่งหมายถึงค่าโดยสารของท่านจะอยู่ในโซนใดแล้วแต่ว่าท่านขึ้นจากจุดใด ด้านหน้ารถภายในตัวรถ มีป้ายบอกราคาค่าโดยสารเป็นแผง ซึ่งจะเปลี่ยนจำนวนเงินค่าโดยสารไปเรื่อยๆ ตามระยะทางที่รถวิ่งไปๆหากตั๋วของท่านมีตัวเลข 3 อยู่บนแผงแสดงราคาค่าโดยสารของท่านจะปรากฎในช่องที่มีเลข 3 ท่านก็จะหย่อนค่าโดยสารจำนวนนั้นลงไปในกล่องเงินสดข้างที่นั่งพนักงานขับรถ แล้วจึงลงจากรถ มีเพียงสองสามกรณีเท่านั้น ที่ค่าโดยสารคิด อัตราตายตัว ชื่อสถานีปลายทางของรถบัสเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เหนือกระจกกันลมด้านหน้า แต่ก็มักจะมีหมายเลขของเส้นทางปรากฎอยู่ด้วยเสมอ
รถเมล์สายใหม่ที่ผ่านสถานท่องเที่ยวต่างๆ ในโตเกียว

จาก http://www.hotsia.com/japan-info/transport.shtml

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト