แสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนญี่ปุ่นที่ซึมซับเอาสิ่งต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด ทั้งดนตรีคลาสสิก แจ๊ส ร็อค Chanson เพลงตามสมัยนิยม เพลงพื้นเมือง
ตลอดจนเพลงโบราณของญี่ปุ่น

เพลงแนวป๊อป
ดนตรีที่นิยมในหมู่วัยรุ่นก็คือ ดนตรีแนวป็อป ซึ่งเป็นคำเรียกรวมๆตั้งแต่ ร็อค แจ๊ส เพลงประ
กอบภาพยนตร์ คือ รวมเพลงที่อยู่ในความนิยมทั้งหมดยกเว้นคลาสสิก
สำหรับนักฟังที่สูงวัย จะนิยมเพลงประเภทเองคะและ เพลงฮิตในอดีต
คาราโอเกะ เป็นการร้องเพลงตามเทปหรือเลเซอร์ดิกส์ที่มีแต่ทำนอง เริ่มแรกนิยมกัน
ในหมู่คนทำงานวัยกลางคนเวลาไปดื่มกิน ต่อมาแพร่ขยายไปยังกลุ่มคนหนุ่มสาว ตลอดจนร้องกัน
เป็นครอบครัว ระยะหลังจึงมีตู้คาราโอเกะให้บริการสำหรับผู้ตั้งใจไปเพื่อร้องเพลงอย่างเดียว
ดนตรีคลาสสิก
ดนตรีคลาสสิกนั้น ไม่แพร่หลายเท่ากับเพลงป็อป แต่ก็เป็นที่นิยมและมีแฟนเพลงอยู่จำนวนมาก
นอกจากนี้ผู้ปกครองมักนิยมให้บุตรหลานเรียนเปียโนหรือไวโอลินกันอย่างแพร่หลาย ทำให้มีผู้ชนะ
การประกวดในระดับโลก นักดนตรีหรือคณะดนตรีชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยที่เป็นที่รู้จักกันในระดับ
สากล แผ่นCDซึ่งบรรเลงโดยนักดนตรีชาวญี่ปุ่น ซึ่งเรียกกันว่า เจคลาสสิกมีให้เห็นเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト