ตะเกียบ เป็นเครื่องมือสำหรับรับประทานอาหารอย่างหนึ่ง ที่มีความหมายในทางสัญลักษณ์สำหรับคนญี่ปุ่น มีคำกล่าวเกี่ยวกับตะเกียบไว้ว่า ชีวิตของคน ๆ หนึ่ง เริ่มต้นด้วยตะเกียบและจบลงด้วยตะเกียบ คนญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบเพียงอย่าง เดียวในการรับประทานอาหาร ในการรับประทานซุปจะยกถ้วยซุปขึ้นมาแล้วดื่มโดยตรงจากถ้วย การหยิบอาหารจากจานส่วนกลาง ควรใช้ โทะริ-บะฌิ (ตะเกียบกลาง) ห้ามใช้ จิกะ-บะฌิ (ตะเกียบส่วนตัว) ใช้คีบอาหารเข้าปาก ตะเกียบส่วนใหญ่ทำจากไม้และไม้ไผ่ค่ะ

ชาวญี่ปุ่นจะมีการจัดพิธีที่เกี่ยวข้องกับตะเกียบตลอดช่วงชีวิต เมื่อทารกน้อยมีอายุได้ 100 วัน พ่อแม่จะจัดการฉลองที่เรียกว่า คุอิโสะเมะ (อาหารมื้อแรก) และทารกน้อยจะได้พบกับตะเกียบเป็นครั้งแรก ส่วนพีธีฉลองอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตะเกียบ ได้แก่ เอ็นมุซุบิ (การจับคู่) ฮะฌิเมะโอะโตะ (คู่แต่งงาน) ฮะฌิ ในการงานแต่งงาน และ โซจู (อายุยืนยาว) ฮะฌิ ในทาง-ศาสนาพุทธของญี่ปุ่น เมื่อมีคนตาย จะใช้ผ้าหรือสำลีพันปลายตะเกียบแบบฉีก ซึ่งชุ่มชื้นด้วยน้ำมะท์ซุโงะโนะมิสุ (น้ำหยดสุดท้าย) แตะที่ริมฝีปากของผู้ตาย ส่วนถ้วยข้าวที่วางอยู่บนหัวนอน ปักตะเกียบหนึ่งอัน มีความหมายว่า ผู้ตายจะได้ไม่อดอยากในโลกหน้าค่ะ

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト