ถ้าคุณทำธุรกิจในญี่ปุ่นแล้วคุณจำเป็นต้องนำนามบัตรติดตัวไปสักร้อยสองร้อยใบ นามบัตร (Meishi) เปรียบเสมือนใบเบิกทาง ชาวญี่ปุ่นตั้งแต่พนักงานจนถึงประธานบริษัทต้องพกติดตัวไว้แลกเปลี่ยนเวลาพบ กันครั้งแรก

การแลกนามบัตรก็มีพิธีรีตองเช่นกันแล้วแต่ฐานะของผู้แลก โดยปรกติจะต้องยื่นนามบัตรให้ผู้รับในลักษณะที่เขาสามารถอ่านได้ทันที คือ ตัวหนังสือหันหัวมาทางคุณเวลาส่งต้องโค้งศีรษะเล็กน้อย คนญี่ปุ่นเวลายื่นนามบัตรจะบอกชื่อเขาอาจจะเป็นเพราะตัวคันจิซึ่งเป็นชื่อ เขาสามารถอ่านได้หลายอย่าง จากนั้นก็ขอบคุณอีกฝ่ายหนึ่งที่มอบนามบัตรให้ หลังจากรับนามบัตรอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้เวลาอ่านนามบัตรอย่างตั้งอกตั้งใจ จึงจะเป็นมารยาทอันควร

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト