การ ให้ของขวัญของคนญี่ปุ่นก็เหมือนกับชาติอื่นๆ คือเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ แต่วาระโอกาสในการให้ของขวัญของแต่ละชาติอาจจะต่างกันไป เช่น ที่ญี่ปุ่นมีการให้ของขวัญ สำหรับเด็กที่อายุครบ 3 ขวบ 5 ขวบ และ 7 ขวบ ส่วนของไทยเราไม่มี นอกจากนั้นก็มีการให้ของขวัญในโอกาสเข้าเรียนต่อ สำเร็จการศึกษา เข้าทำงาน แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เลื่อนตำแหน่ง ฉลองอายุครบ 60 ปี เป็นต้น การให้ของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ นี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจ ตั้งแต่ของที่จะให้ไปจนถึงรูปแบบการห่อของเลยทีเดียว

ที่ ญี่ปุ่นมีหลายกรณีที่ให้เงินสดเป็นของขวัญ เช่น การแสดงความยินดีในโอกาสเข้าศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษา เมื่อบรรลุนิติภาวะ ในการแต่งงาน การไปเยี่ยมไข้ การไปเยี่ยมเยียนเมื่ออีกฝ่ายประสบความเดือดร้อนจากไฟไหม้ ในโอกาสปีใหม่จะให้เงินเป็นของขวัญแก่ลูกหลานเรียก โอะโทะฌิดะมะ และในการแสดงความเสียใจในงานศพก็จะให้เป็นเงินสดด้วยเช่นกัน คล้ายกับธรรมเนียมที่คนไทยนิยมทำอยู่ในปัจจุบัน

การ ให้ของขวัญเป็นเงินสด สิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือซองที่ใส่ เนื่องจากความหมายดั้งเดิมของการส่งของขวัญคือการสื่อความรู้สึกให้อีกฝ่าย หนึ่งได้รับทราบ ดังนั้น ของที่จะให้และการห่อของจึงเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญมาก การห่อของให้สวยงามถือเป็นความงดงามทางคุณธรรมอย่างหนึ่ง ในการห่อหุ้มความรู้สึกที่มีให้ฝ่ายที่ได้รับของ ในกรณีที่ให้เงินสดดังได้กล่าวมาแล้ว คนญี่ปุ่นจะมีซองชนิดพิเศษเฉพาะโอกาส หาซื้อได้ตามร้านหรือแผนกขายเครื่องเขียน ซองเหล่านี้เรียกว่า โนะฌิ - บุกุโระ คือซองที่ใส่เงินสด สำหรับมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง มีทั้งงานที่แสดงความยินดี และแสดงความเสียใจ ต้องเลือกใช้ให้ถูก


ซองใส่เงินที่ใช้สำหรับงานแต่งงาน จะมีตัวอักษรจีน 1 ตัว ที่อ่านว่า โคะโตะบุกิ หมายถึง แสดงความยินดี จะมีเส้นเชือกสีทองและสีเงิน ผูกไขว้อย่างสวยงามอยู่บนซอง เส้นเชือกนี้เรียกว่า มิสุฮิกิ มีลักษณะคล้ายลวดเส้นเล็ก ๆ หลาย ๆ เส้นรวมกันอยู่เป็นแผงประมาณ 5 เส้น ทั้งสีทองและสีเงินบนซองก็เขียนชื่อและนามสกุลของผู้ให้ด้านล่างของเชือกตรงกลางซอง

ซองใส่เงินที่ใช้สำหรับการแสดงความยินดีในโอกาสอื่น ๆ จะมีตัวอักษรจีน 2 ตัว อ่านว่า โอะอิวะอิ จะมีเชือก มิสุฮิกิ สีแดง-ขาวผูกเป็นรูปโบว์บนซอง และเขียนชื่อนามสกุล ผู้ให้บนซอง

ซองสำหรับงานศพ จะเขียนด้วยอักษรจีน 3 ตัว อ่านว่า โกะเระอิเซ็น จะมีเชือกมิสุฮิกิ สีดำ - ขาว ผูกอยู่บนซอง


ซองสำหรับการเยี่ยมไข้ จะเขียนอักษรจีน 3 ตัว อ่านว่า โอะมิมะอิ และเขียนชื่อต่อลงมาข้างล่าง ไม่มีเชือกผูกซอง


นอก จากนี้ยังมีซองใส่เงินสำหรับให้ในวันปีใหม่ และเป็นรางวัลอีกด้วย การให้ของที่ไม่ใช่เงิน ก็มีกระดาษห่อของสวยงาม ส่วนใหญ่นิยมใช้ โนฌิ-กะ มิ หรือกระดาษห่อของขวัญที่มี รูปเชือก มิสุฮิกิ พิมพ์อยู่ด้านบน เพื่อสะดวกในการใช้ไม่ต้องหาริบบิ้นมาผูกอีกครั้ง บางกรณีอาจใช้ผ้าห่อของที่เรียกว่า ฟุโระฌิกิ ห่อของขวัญ เช่น เหล้า ขนม ผลไม้ต่าง ๆ แต่ถ้าใช้ผ้าห่อของ เมื่อไปถึงผู้รับ ต้องเอาผ้าออกต่อหน้าอีกฝ่ายก่อนที่จะมอบให้

เมื่อ พูดถึงการห่อภายนอกแล้ว ก็มาดูของที่อยู่ภายในบ้าง ในกรณีที่เป็นเงินสด นิยมใช้ธนบัตรใหม่ใส่ซอง ถือว่าเป็นการแสดงมารยาทที่ดี ส่วนของขวัญที่ให้ในโอกาสต่าง ๆ มักจะแตกต่างไปตามวาระ เช่น หากเป็นของขวัญที่ให้ตามฤดูกาล เช่น ของขวัญที่ให้ในฤดูร้อนที่เรียกว่า โอะ-ชูเง็น และของขวัญที่ให้ในหน้าหนาวที่เรียกว่า โอะ-เซะ อิโบ นิยมให้ของกินของใช้ ของที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อมิให้ผู้รับต้องรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ บางคนอาจได้รับ ผงซักฟอกรวมของใช้อื่น ๆ ด้วยในโอกาสนี้ แต่ถ้าเป็นของขวัญที่ให้ในโอกาสแสดงความยินดีมักเป็นของที่เป็นที่ระลึกอยู่ ได้นาน ๆ ไม่นิยมให้ของกินของใช้ที่จะหมดเร็ว

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト