ธรรมเนียมญี่ปุ่นนั้นเวลาเรียกชื่อผู้อื่นนั้นต้องมีการเติมคำลงท้ายเพื่อบ่งบอกตำแหน่งและระดับความเคารพของผู้พูดไว้ด้วย

* -san (-ซัง) เป็นคำสุภาพที่ใช้ตามหลังชื่อ, คำเรียกของคนทั่วไป, คนที่ผู้พูดให้ความเคารพ
* -chan (-จัง) มักจะใช้กับผู้หญิง เวลาเรียกกันและกัน หรือผู้ชายใช้เรียกผู้หญิงที่สนิทกันเป็นแฟนกันหรือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ เด็ก) และยังใช้สำหรับญาติเวลาเรียกลูกหลานที่เป็นผู้หญิง อาจจะใช้กับเด็กผู้ชายด้วย แต่เมื่อโตขึ้นแล้วจะไม่เรียกกันยกเว้นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็ก
* -kun (-คุง) สำหรับใช้เรียกผู้ชาย, เพื่อนร่วมชั้น, เพื่อนร่วมงาน, สำหรับอาจารย์เรียกลูกศิษย์ (ทั้งชายและหญิง)
* -sama (-ซามะ) เป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่ามากๆ,เป็นคำลงท้ายที่พวกผู้ดีใช้เรียกผู้อื่น
* -dono (-โดโนะ) เป็นคำสุภาพที่เป็นภาษาโบราณที่ใช้เรียกพวกนักรบ(ซามูไร), ปัจจุบันใช้จ่าหน้าซองจดหมาย, เรียกผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าเจ้านาย (พบใน Basilisk และ Sumomo mo Momo mo)
* -sempai (เซะ-อึ้น-พะ-อิ, เซ็มไป) ใช้เรียกรุ่นพี่ (สถานศึกษา, ที่ทำงาน) (พบในอนิเมที่มีฉากในโรงเรียนทั่วไป)
* -sensei (เซะ-อึ้น-เซะ-อิ, เซ็นเซย์) เป็นคำที่ใช้เป็นสรรพนามเรียกอาชีพที่เป็นวิชาชีพต่างๆ เช่น ครู, อาจารย์, แพทย์, ช่างฝีมือทางศิลปแขนงต่างๆ (รวมถึงนักวาดการ์ตูน), นักการเมือง

เรียงลำดับตามตำแหน่งแล้วจะได้จากความสุภาพน้อยไปถึงสุภาพมากได้แก่ -chan(-kun) > -san > -dono > -sama และจะเรียกชื่อสกุลตามด้วยคำสุภาพ เพื่อให้ความเคารพสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน พอสนิทมากขึ้นก็จะเปลี่ยนชื่อตัวแล้วตามด้วยคำ

สุภาพ สำหรับเพื่อนสนิท, คนรัก, ครอบครัว, คนที่สนิทสนมกันมากๆ เขาจะเรียกกันโดยชื่อตัวเท่านั้น หรือบางคนที่ไม่ถือเรื่องพวกนี้เขาจะแจ้งให้ผู้อื่นทราบตอนแนะนำตัวว่าให้ เรียกชื่อตัวเองเฉยๆ เลยก็ได้ (มารยาทของญี่ปุ่นเวลาจะถามชื่อผู้อื่นต้องแนะนำชื่อตัวเองก่อน)

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト