ธรรมเนียมการกิน

ตะเกียบของคนญี่ปุ่นจะติดกัน ฉีกออกเบาๆ อย่าทำให้เกิดเสียงดังหรือทำเล่นๆเป็นเรื่องตลก
- ไม่ส่งหรือรับอาหารด้วยตะเกียบ เพราะเหมือนการหยิบและส่งกระดูกคนตาย
- ไม่ใช้ลิ้นเลียปลายตะเกียบ
- ตะเกียบใช้คีบเท่านั้น อย่าเอาปักลงไปในอาหาร แล้วนำมากิน เพราะแบบนั้นสำหรับคนตาย
- อย่าเอาตะเกียบชี้หน้าคนอื่น
- อย่าแกว่งตะเกียบวนไปวนมาเพราะว่าเลือกไม่ถูกหรือคุ้ยหาอาหารเฉพาะที่เราต้องการกิน

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト