ญี่ปุ่นใช้ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 100 โวลต์ (100volts AC)ตามเมืองแถบตะวันออกใช้ 50 รอบ ส่วนเมืองแถบตะวันตก เช่น โตเกียว โอซาก้า ใช้ 60 รอบ

ระบบเงินตรา : ญี่ปุ่นใช้เงินสกุล เยน โดยเงินเหรียญมีตั้งแต่ 1,5,10,50,100 และ500 เยน ส่วนธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 5,000 และ10,000 เยน สถานที่ต่างๆในโตเกียว โอซาก้า เกียวโต และแถบใกล้เคียงจะรับบัตรเครดิตของสถาบันการเงินชั้นนำโดยไม่คิดค่าบริการ เพิ่ม แต่ด้วยความไม่อยากเสี่ยงรับเครดิตจากสถาบันการเงินต่างชาติ ทำให้บางทีร้านพวกนี้ก็ไม่ยอมรับบัตรทั้งที่แจ้งว่ารับบัตรก็ตาม

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト