ไปรษณีย์ :
ญี่ปุ่น ถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่มีที่ทำการไปรษณีย์อยู่ถึงเกือบ 30,000 แห่ง บริการไปรษณีย์ของญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว แต่ค่าบริการทั้งในและนอกประเทศจะมีราคาค่อนข้างสูง

ที่ ทำการไปรษณีย์ญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะเปิดทำการในวันธรรมดา เวลา 9.00-17.00 น. บางแห่งให้บริการในช่วงเช้าวันเสาร์ด้วย สำหรับที่ทำการไปรษณีย์กลางรายใหญ่เปิดทำการในวันธรรมดา เวลา 9.00-19.00 น. นอกจากนั้นยังมีบริการตามเคาน์เตอร์ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย บริการทางไปรษณีย์

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト