สถานที่ราชการ
ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ห้างสรรพสินค้า
ภัตตาคาร
บริษัทและสำนักงาน
ธนาคาร

สถานที่ราชการ
เปิดทำการเวลา 8.30 หรือ 9.00 - 16.00 หรือ 17.00 น.

ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
เปิดทำการวันธรรมดาเวลา 9.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดต่างๆ เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้างสรรพสินค้า
เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 19.30 น.หรือ 20.00 น.

ภัตตาคาร
เปิดสำหรับอาหารมื้อเที่ยง เวลา 11.30 -14.00 น.
มื้อค่ำ เวลา 17.00 - 21.00 หรือ 22.00 น.

บริษัทและสำนักงาน
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 -17.00 น.
บางแห่งอาจเปิดทำการช่วงเช้าวันเสาร์

ธนาคาร
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น.


メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト