ชุดนักเรียนญี่ปุ่นนั้นมีครั้งแรกในสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868 - 1912) โดยมีวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามา

เครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่น

ชุดนักเรียนญี่ปุ่น นั้นมีครั้งแรกในสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868 - 1912) โดยมีวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามา เสื้อปกกะลาสีของทหารได้รับความนิยมจึงถูกเลือกเป็นเครื่องแบบนักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนชายเป็นเสื้อคอปิดแขนกระบอกสีดำ มีการเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และเครื่องแบบฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม แต่ในโรงเรียนอาจมีการกำหนดวันเฉพาะของทางโรงเรียนตามความเหมาะสม แต่ในมหาวิทยาลัยนั้นไม่มีเครื่องแบบเป็นทางการ แต่นิยมใส่ "ฮากามะ" ชุดญี่ปุ่นที่มีลักษณะคล้ายกางเกงโดย ใส่ทับบนชุดกิโมโนซึ่งชุดนี้จะใส่ในวันพิธีจบการศึกษา ส่วนผู้ชายจะสวมใส่ชุดกิโมโนสำหรับผู้ชายและมีเสื้อสวมทับ เครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่น

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト