รัฐบาลญี่ปุ่นระดมสมองร่วมกับภาคเอกชนและนักวิจัย เดินหน้าแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในห้วงอวกาศ ขนาด 1 กิกะวัตต์ มูลค่า 7.35 แสนล้านบาท จากนั้นใช้เลเซอร์และคลื่นไมโครเวฟ ส่งพลังงานกลับมาใช้หล่อเลี้ยงอาคารบ้านเรือน 3.5 แสนหลังในกรุงโตเกียว ตั้งเป้าใช้งานจริงในปีพ.ศ.2573

ทางการ ญี่ปุ่น ระดมเอกชนและนักวิจัย ร่วมโครงการพัฒนา โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในอวกาศ ตามแผนแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ล่าสุด บริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวี อินดันตรีส์ หนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ แถลงว่า แสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่มีอยู่เหลือเฟือในอวกาศ และเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงานและโลก ร้อน

โครงการโรงไฟฟ้าอวกาศดังกล่าว ใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดหลายตารางกิโลเมตรเป็นตัวรับแสงอาทิตย์ ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าแสงที่ส่องถึงพื้นโลกอย่างน้อย 5 เท่า จากนั้น ใช้แสงเลเซอร์หรือคลื่นไมโครเวฟถ่ายทอดพลังงานที่ผลิตได้มายังจานรับคลื่น ขนาดยักษ์ ซึ่งอาจติดตั้งไว้ในทะเล หรืออ่างเก็บน้ำ โดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นยืนยันว่า เทคโนโลยีส่งพลังงานด้วยแสงเลเซอร์ หรือคลื่นไมโครเวฟ มีความปลอดภัย

เบื้องต้น นักวิจัยญี่ปุ่นตั้งเป้าพัฒนา โรงไฟฟ้าอวกาศขนาด 1 กิกะวัตต์ มีศักยภาพเท่าโรงไฟฟ้าปรมาณูขนาดกลาง แต่ต้นทุนผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าต้นทุนปัจจุบัน 6 เท่า

ขั้น ต่อไปมีแผนส่งดาวเทียมสู่วงโคจรระดับต่ำเพื่อทดสอบการส่งพลังงานด้วยคลื่น ไมโครเวฟ พร้อมกับทดสอบโรงไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าต้นแบบ 250 เมกะวัตต์

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト