วะฌิท์ซุ หรือ นิฮมมะ (ห้องแบบญี่ปุ่น) คือ ห้องที่ปูพื้นด้วยเสื่อทะตะมิ ส่วนห้องที่ปูพรม หรือมีพื้นเป็นไม้เรียกว่า โยมะ หรือห้องแบบตะวันตก วะฌิท์ซุมีรูปแบบมาจาก โฌะอินสุกุริ ซึ่งเป็นแบบการสร้างบ้านของซามูไร ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 วะฌิท์ซุประกอบด้วยเสาสี่เหลี่ยม พื้นปูด้วยเสื่อทะตะมิ เพดานเป็นไม้ แบ่งกั้นด้วยโฌจิ (บานเลื่อนใช้กระดาษใยไม้ปิดบนกรอบไม้) และ ฟุซุมะ (ประตูเลื่อนที่ติดด้วยกระดาษที่มีน้ำหนัก) วะฌิท์ซุแบบเป็นพิธีการจะมี โทะโกะโนะมะ (ช่องที่เว้าเข้าไปสำหรับแขวนภาพและวางแจกันดอกไม้) และชิงะอิดะนะ (ชั้น) วะฌิซุได้รับการออกแบบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ ต่างกับห้องแบบตะวันตก ที่ต้องตบแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์

ในระยะหลัง ๆ นี้ บ้านที่อยู่อาศัย จะมีลักษณะผสมผสานระหว่างแบบญี่ปุ่นกับตะวันตก รูปแบบของวะฌิท์ซุก็มีต่าง ๆ กัน โดยทั่ว ๆ ไป แขกสำคัญหรือผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดจะนั่งตรงหน้าโทะโกะโนะมะ ส่วนบริเวณใกล้ประตู คือ ที่นั่งสำหรับผู้ที่มีอาวุโสน้อย ซึ่งกฎเกณฑ์แบบนี้ใช้ได้กับกรณีของห้องแบบตะวันตกด้วย

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト