การ อาบน้ำแบบญี่ปุ่นที่มีเปิดบริการกันทั่วไปนั้น เป็นห้องอาบน้ำที่มีการแยกอาบ ชาย-หญิง ต้องเสียเงินค่าอาบด้วย อุณหภูมิของน้ำนั้น ประมาณ 41-42 องศาเซลเซียส (ร้อนโคตรๆ เคยแล้ว)

การอาบน้ำแบบญี่ปุ่น เป็นประโยชน์กับคนอาบอย่างมาก เพราะแช่น้ำอุ่นนานๆ จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้เลือดลมเดินสะดวก ทำให้ไขมันละลาย เมื่ออาบน้ำเสร็จตัวจะเบา คนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เจ็บคอเป็นหวัด ก็จะค่อยๆ หายไป ร่างกายแข็งแรงขึ้น

นอกจากคนญี่ปุ่นนิยมการอาบน้ำร้อนแล้ว คนญี่ปุ่นยังนิยมอาบน้ำที่บ่อน้ำร้อนกันมาก เพราะเชื่อกันว่า น้ำร้อนนั้นมีแร่ธาตุซึ่งจะทำให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง

การน้ำแร่นั้น ต้องอาบทำความสะอาดร่างกายก่อนที่จะลงไปแช่น้ำร้อนอย่านำผ้าเช็ดตัวลงไปแช่ในน้ำ เพราะจะทำให้น้ำสกปรก

และ เมื่อคุณได้รับเชิญให้ไปอาบน้ำบ้านเพื่อนคนญี่ปุ่น หรือคนรู้จัก หลังจากที่คุณอาบน้ำเสร็จแล้ว ก็อย่าเพิ่งถอดปลั๊กไฟออก เพราะยังมีสมาชิกอื่นๆในบ้าน จะอาบต่อจากท่านอีก เป็นการประหยัดน้ำร้อน

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト