หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคนญี่ปุ่นมีลักษณะขัดแย้งในตัวเองหลายอย่าง

หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคนญี่ปุ่นมีลักษณะขัดแย้งในตัวเองหลายอย่าง เช่น เรื่องความสะอาด การทิ้งขยะของแต่ละครัวเรือนไม่เพียงแต่จะต้องทิ้งในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่า นั้น แต่จะต้องแยกประเภทของขยะที่เผาได้และเผาไม่ได้ออกจากกันด้วย นอกจากนั้นยังต้องทิ้งตามเวลาที่กำหนด เช่น ขยะเผาได้ทิ้งวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ก่อนเวลา ๙.๐๐ น. ขยะเผาไม่ได้ทิ้งวันเสาร์ก่อน ๑๐.๐๐ น. ซึ่งทุกครัวเรือนก็ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี ผู้คนจะบรรจุขยะลงในถุงขยะแบบที่เทศบาลกำหนด แล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อย วางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบรอให้รถขยะมาขนไป ดูแล้วน่าชื่นชมว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนรักความสะอาดจริงๆ แต่น่าแปลกว่า ถนนไฮเวย์ของญี่ปุ่นบนเกาะกลางถนนจะมีเศษขยะ ทั้งกระป๋องน้ำอัดลม ถุงพลาสติก ที่คนขับรถขว้างทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมด มากจนน่าตกใจ เลยไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วคนญี่ปุ่นรักความสะอาดจริงหรือเปล่า?

หรือ เรื่อง ความซื่อสัตย์ เมื่อเราขึ้นรถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่น ก็วางใจได้ไม่ต้องกลัวเขาโกงมิเตอร์ ซื้อของไม่ต้องกลัวเขาโกงตาชั่ง ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างเที่ยงตรง แต่จากการสำรวจพบว่า คนญี่ปุ่นกว่าครึ่งประเทศ โกงตั๋วรถไฟ และจำนวนมากโกงเป็นประจำ บริษัท ก่อสร้างเกือบทุกแห่งในญี่ปุ่น มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการประมูลราคา ก็เลยตอบได้ยากว่า จริงๆ แล้วคนญี่ปุ่นเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตหรือไม่?

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト