แต่ ดั้งเดิมนั้นความบันเทิงที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นคือ ละครคาบูกิ และสิ่งบันเทิงอื่นๆซึ่งให้ความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน และวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่น ได้แก่ ละครโนห์, บุงราคุ (ละครหุ่น), ราคูโกะ (การเล่าเรื่องขบขัน) เป็นต้น

คาบูกิ : เวทีละครคาบูกิจะถูกจัดด้วยฉากและสิ่งประกอบมากมาย เพื่อให้คนดูเกิดความตื่นตาตื่นใจ

โน ห์ : ละครโนห์จะถูกแสดงโดยตัวเอกที่เรียกว่า ? ชิเต้? และผู้แสดงประกอบเรียกว่า ? อาคิ? การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และสวยงามของตัวแสดง ประกอบกับดนตรีที่แผ่วเบาและเป็นเสียงเดียวกันตลอด ทำให้ผู้ฟังทั้งหลายเข้าสู่อาณาจักรแห่งความฝัน

บุงราคุ : เป็นการให้ความบันเทิงที่เป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยเอโดะ คือพร้อมกับละครคาบูกิ การใช้มืออย่างชำนาญในการเชิดหุ่นของผู้เชิดที่มีประสบการณ์ ทำให้เกิดละครที่ดีและมีการแสดงเหตุการณ์ไปตามเนื้อเรื่อง

ราคูโกะ (การเล่าเรื่องขบขัน) : เป็นการเล่าเรื่องขบขันซึ่งมีแต่สมัยเอโดะ ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวา

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト