วัดและศาลเจ้านั้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่มีไว้เพื่อการเคารพสักการะ เท่านั้น หากแต่ยังเป็นสถานที่ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนถึงปัจจุบันที่วัดและศาลเจ้านั้นยังคงใช้เป็นสถานที่สำคัญในการจัด พิธีการสำคัญ และงานเทศกาลต่างๆ การไปเยี่ยมชมวัดและศาลเจ้านั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการได้ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์ของ ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่ง

โดยปกติแล้วคนญี่ปุ่นส่วนมากจะไปวัดหรือศาลเจ้าก็ต่อเมื่อตั้งใจจะขอพร อะไรสักอย่าง โดยมีความเชื่อว่าศาลเจ้าแต่ละแห่งให้พรที่แตกต่างกันออกไป

อย่างไรก็ตามภายในสถานที่เหล่านั้น การตะโกนส่งเสียงดังหรือการวิ่งไปมาในบริเวณนั้นๆ เป็นการไม่สมควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก วัดหรือศาลเจ้าถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ความเงียบสงบ ณ สถานที่นั้นๆจึงถือเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่ง เพราะสามารถทำให้จิตใจสงบและสามารถขอพรได้อย่างจริงจัง ซี่งเชื่อกันว่าคำขอที่ขอไปนั้นจะส่งไปถึงและสัมฤทธิ์ผลได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันนั้น มีการนำเสนอจุดแห่งพลังของสถานที่ต่างๆที่ว่ากันว่าสามารถช่วยรักษาเยียวยา ทั้งทางกายและจิตใจผ่านทางโทรทัศน์มากขึ้น ทำให้ความสนใจของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย สถานที่เหล่านั้นได้รับการขนานนามว่าเป็น「Power Spots」 โดยเฉพาะวัดและศาลเจ้านั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีพลังสูงรวบรวมอยู่มากมาย ทำให้ได้รับความนิยมในการไปเยือนเป็นอย่างมาก

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト