ระบบการขนส่งของญี่ปุ่นนั้น มีพัฒนาการก้าวหน้ามาก ด้วยเครือข่ายการบริการทางอากาศ ทางบกและทางทะเลที่กว้างขวาง ชินคันเซ็นหรือ รถไฟหัวกระสุนเป็นรถไฟด่วนที่เดินทางได้ในอัตราความเร็วสูงถึง 250- 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครือข่ายชินคันเซ็นมีอยู่ 5เส้นทางสามารถเดินทางได้ทั่วญี่ปุ่นด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เฉพาะระยะทางจากโตเกียวและโอซากา รวมเป็นระยะทางยาวถึง 2 , 249.5 กิโลเมตร ชินคันเซ็นนั้น ได้รับการยกย่องให้เป็นรถไฟความเร็วสูงที่มีระบบความปลอดภัยมากที่สุดในโลก เนื่องจากยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการเดินรถเลยทำให้ได้รับความ นิยมทั้งคนในประเทศและนักท่องเที่ยวทั่วไป

นอกจากชินคันเซ็นแล้ว ญี่ปุ่นยังมีเครือข่ายรถไฟโดยสารครอบคลุมเส้นทางกว่า 30,000 กิโลเมตรเมืองสำคัญหลายเมืองของญี่ปุ่นมีเส้นทางรถไฟใต้ดิน ระบบรถไฟใต้ดินในนครหลวงโตเกียวซึ่งมีกว่า 12 สายวิ่งเป็นระยะทางร้อยๆกิโลเมตร ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลกและยังคงพัฒนาต่อไป ประชาชนจำนวนนับล้านๆใช้บริการระบบรางทุกวันในการเดินทางกลับระหว่างบ้านและ ที่ทำงานหรือโรงเรียน รถไฟทุกประเภทในญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อว่าสะอาดและตรงเวลา

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト