วัฒนธรรม การชงชา การจัดดอกไม้ และจัดสวนแบบญี่ปุ่นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัว การชงชานั้นมีขั้นตอนมากมาย เป็นการผสานเอาทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน ผู้ชงชาจะต้องบดชาสดจนเป็นผงสีเขียวอ่อนเสียก่อน่พิธีการชงชานั้นก็กระทำ อย่างเป็นระบบทำด้วยอาการที่เปี่ยมไปด้วยสติและสัมปชัญญะมีสมาธิจิตควบ คุมอย่างเต็มที่ แต่การชงชามิใช่เป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นในยุคนี้ทำกันเป็นกิจวัตรประจำวัน มันได้กลายเป็นเรื่องการเสริมสถานะของคนในสังคมชั้นสูงมากกว่า มิได้เป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาแต่อย่างใด เป็นเรื่องของหญิงที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวต้องเรียนรู้เอาไว้เหมือนการเรียนทำ กับข้าวให้เป็น แต่เมื่อแต่งแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เลย เด็กสาวสมัยใหม่จึงให้ความสนใจน้อยมากทั้ง ๆ ที่มีสอนกันตามโรงเรียน ส่วนการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นอาจจะมีการทำกันมากกว่าในหมู่หญิงชาวญี่ปุ่น เพราะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากเท่ากับการชงชา

การจัดสวนญี่ป่น เป็นการจัดสวนแบบหนึ่ง อันเป็นแบบฉบับของญี่ปุ่นเองโดยเฉพาะ แผงด้วยความหมายอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความงามตามธรรมชาติ ศาสนา ลัทธิ ประเพณี ปรัชญา ความนึกฝัน ศิลปวัฒนาธรรมและแฝงด้วยความเชื่อถือในโชคลาง
การจัดสวนแบบญี่ปุ่น นับวันยิ่งจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยนิยมจัดสวนแบบญี่ปุ่นกันมากเพราะสวนญี่ปุ่นใช้เนื้อที่ในการจัด สวนไม่มากนัก มีความสวยงามอย่างเรียบ ๆ เหมาะกับนิสัยอันอ่อนน้อมและสุภาพของคนไทย อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สวนญี่ปุ่นเป็นสวนที่มีความงามอย่างมีศิลปะ

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト