เครื่องเขินทะมะมุชินุริ
เริ่มทำกันในราวตันรัชสมัยโชวะ (ราวๆปี ค.ศ.1920-1930) เป็นเครื่องเขินที่มีคุณภาพสูงและคงทน ทำโดยการลงรักที่พื้นวัสดุก่อนที่จะโรยผงเงินลงไปแล้วลงรักทับอีกกว่าสิบ ชั้นหรืออาจจะถึง 40-50 ชั้นในงานฝีมือบางชิ้น คำว่า "ทะมะมุชิ" ซึ่งแปลว่าแมลงทับในภาษาญี่ปุ่นได้นำมาใช้เรียกเครื่องเขินชนิดนี้

เนื่องจาก ผิวของวัตถุได้เปล่งมันเป็นประกายราวกับปีกของแมลงทับ ผงเงินวาวบนพื้นวัสดุที่ถูกลงรักด้วยสีแดงสดส่งผลให้งานฝีมือทะมะมุชินุริ เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น มักใช้ทำกล่องใส่พู่กันญี่ปุ่น แจกัน เข็มกลัด และเครื่องประดับผม เป็นต้น

ขอขอบคุณ...www.sentabi.jp

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト