"โยโกโซะ เจแปน" ยินดีต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่น เป็นคำที่ได้ยินบ่อยเวลา ที่ชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ซี่งประเทศญี่ปุ่นนั้นนอกจากชาวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างมาก มายแล้ว ชาวญี่ปุ่นเองก็นิยมท่องเที่ยวในประเทศกันเป็นจำนวนมาก ยิ่งเป็นในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ยิ่งทำให้ชาวญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นชาตินิยมอยู่แล้ว ยิ่งท่องเที่ยวในประเทศกันมากขึ้น

ใน บรรดาฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูขอบประเทศญี่ปุ่นแล้ว อันประกอบด้วย ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูใบไม้ผลิ นั้น ฤดูกาลที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมากที่สุดเห็นจะเป็น ฤดูที่ดอกซากุระบาน หรือ ฤดูใบไม้ผลินั่นเอง ไม่เพียงแต่จะได้เห็นดอกซากุระสวย ๆ แล้ว อากาศภายในประเทศญี่ปุ่นจะค่อย ๆ อบอุ่นขึ้น ทำให้เหมาะแก่การท่องเที่ยว ว่ากันว่า ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการชมดอกซากุระมาตั้งแต่ 1,300 ปีก่อน จากหลักฐานทางเอกสารในยุคนั้น ทำให้ทราบว่าชาวญี่ปุ่นชื่นชอบในความงามของดอกซากุระมาตั้งแต่โบราณ

ใน ทุก ๆ ปี กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะพยากรณ์ช่วงเวลาที่ดอกซากุระจะบาน มาอวดโฉม ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า ซี่งทำให้ประชาชนได้สามารถวางแผนการเดินทางไปชมดอกซากุระได้ตามช่วงเวลาดัง ที่กรมอุตุฯ แจ้ง ซึ่งกรมอุตุฯ ของประเทศญี่ปุ่นนั้น ขึ้นชื่อเรื่องการพยากรณ์อากาศว่าแม่นยำมาก โดยดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางตอนใต้ของประเทศ ไล่ขึ้นไปทางตอนเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ตามสภาพอากาศ ซึ่งการประมาณการณ์แล้ว ใน 1 ปี ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น จึงทำให้การชมดอกซากุระบานนั้น ให้ความรู้สึกวิเศษล้ำค่า แม้ในยามที่มันร่วงโรย ก็ยังสามารถให้บรรยากาศอันโรแมนติก งดงามที่เรียกว่า "วะบิซะบิ" หมายถึง ความงามอันแสนเศร้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของชาวญี่ปุ่น

ดอกซากุระนั้น แม้ชื่อจะเหมือน ๆ กัน แต่ความเป็นจริงแล้วซะกุระมีสายพันธุ์กว่า 300 สายพันธุ์แตกต่างกันไปตามลักษณะ รูปทรง สี และช่วงเวลาที่ผลิบาน สายพันธุ์โดยทั่วไป เรียกว่า "โซเมอิโยชิโนะ" ซี่งจะพบมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จึงถูกขยายพันธุ์ไปทั่วโลกได้โดยฝีมือมนุษย์ โดยจะเริ่มผลิบานเร็วที่สุด ช่วงกลางเดือนมีนาคม ทางตอนใต้สุดของประเทศ และจะผลิบานช้าสุด ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ทางตอนเหนือสุดของประเทศ แต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่ผลิดอกเร็วกว่าหรือช้ากว่า ดังนั้นหากจะว่าไปแล้วเราสามารถชมความงดงามของซากุระได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อถึงเวลาที่ดอกซากุระบาน ชาวญี่ปุ่นมักจะจัดให้มีงานเทศกาลชมดอกไม้ หรือที่เรียกว่า "โอฮานามิ" โดยจะมีการปูเสื่อใต้ต้นซากุระ ตามสวนสาธารณะต่าง ๆ และนำอาหารมาร่วมรับประทานกัน พร้อมกับดื่มเหล้าสังสรรค์พูดคุย ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งได้กลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ราว 500 ปีก่อนถึงปัจจุบัน พอถึงเทศกาลชมดอกไม้ เรามักจะเห็นพนักงานบริษัท เหล่านักเรียนนักศึกษา ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ๆ ส่งเสียงดังครึกครื้นอยู่ใต้ต้นซากุระได้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ที่มา...http://www.imageholiday.com/wizContent.asp?wizConID=471&txtmMenu_ID=7

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト