1. ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหู ถ้าไม่ได้ยินก็วางหูแล้วหาตู้ใหม่ได้เลย ( เครื่องมีปัญหาแล้วละ )
2. ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณ ก็ให้หยอดเหรียญหรือเสียบบัตร์ แล้วกดหมายเลขปลายทางที่ต้องการได้เลย ( โทรศัพท์บางรุ่นอาจมีปุ่ม Call ให้กด เพื่อยืนยันว่ากดหมายเลขครบแล้วต่อ
สายให้ได้เลยนั่นเอง
3. ในระหว่างคุย ถ้าเสียงเบาหรือดังเกินไป ก็ปรับเปลี่ยนความดังที่ปุ่ม Vol ใกล้ๆ กับปุ่มตัวเลขคะ

4. ที่หน้าจอจะบอกเวลาที่ใช้โทรศัพท์ได้คร่าวๆ ถ้าเหลือประมาณ 20 วินาทีจะมีเสียงเตือนให้หยอดเหรียญเพิ่ม หรือถ้าเป็นเครื่องแบบใช้บัตรก็ให้เปลี่ยนบัตรใหม่ได้เลย
วิธีโทรศัพท์กลับประเทศไทย หรือโทรออกนอกประเทศญี่ปุ่น
1. สังเกตว่าที่เครื่องโทรศัพท์นั้น รองรับทางไกลต่างประเทศหรือมีคำว่า International หรือไม่ ( ถ้าไม่มีให้หาเครื่องใหม่ได้เลย )
2. ยกหูโทรศัพท์และฟังเสียงสัญญาณ จากนั้นจึงหยอดเหรียญหรือเสียบบัตรโทรศัพท์ และกดหมายเลข โดยต้องใส่ รหัสของผู้ให้บริการ + 010 + รหัสประเทศ ( ประเทศไทยใช้-รหัส 66 )
+ หมายเลขที่ต้องการ " เช่นต้องการใช้บริการของ NTI ( รหัส 0033 ) เพื่อโทรศัพท์กลับประเทศไทย ที่สถานกงสุลญี่ปุ่นหมายเลข 0-2259-04XX
ให้กด " 0033010660225904XX" เสร็จแล้วรอสายหรือกดปุ่ม Call เพื่อยืนยันว่าได้กดหมายเลขครบถ้วนแล้ว
3. ที่หน้าจอจะบอกเวลาที่ใช้โทรศัพท์ได้คร่าวๆ ถ้าเหลือประมาณ 20 วินาทีจะมีเสียงเตือนให้หยอดเหรียญเพิ่ม หรือถ้าเป็นบัตรก็ให้เปลี่ยนใหม่
โทรศัพท์บางเครื่องจะใช้โทรศัพท์อีกแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า IC Card จะเป็นเครื่องสีส้ม หรือมีคำว่า IC เห็นเด่นชัด ซึ่งเครื่องพวกนี้ก็ต้องใช้บัตร IC Card คะ จะใช้บัตรแบบธรรมดา
ทั่วไปไม่ได้
บัตร์ IC Card นั้น ก่อนใช้ต้องหักออกตามรอยที่บุไว้ เวลาจะใช้ก็ให้หันด้านที่พิมพ์ลายสวยๆ เข้าไปทาบใน่ช่องเสียบบัตร์ แล้วก็กดโทรได้ตามปกติคะ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : เบอร์โทรศัพท์ที่ควรทราบเวลาอยู่ที่ญี่ปุ่น

ที่มา...http://www.hamamoto-house.com/Guide_japan_phone.html

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト