สำหรับการแบ่งเขตการปกครองในโตเกียวนั้นประกอบด้วยเบตการปกครอง 4 ระดับ ได้แก่

เขตการปกครองพิเศษในโตเกียว (ญี่ปุ่น: 特別区 tokubetsuku ?) ประกอบด้วยเขตการปกครองพิเศษ 23 เขตในกรุงโตเกียว (東京都 Tōkyō-to) ประเทศญี่ปุ่น ในอดีต ทั้ง 23 เขตเป็นส่วนของเมืองโตเกียว (東京市 Tōkyō-shi) อันเป็นเมืองเอกของจังหวัดโตเกียว (東京府 Tōkyō-fu) ต่อมาใน ค.ศ. 1943 ได้มีการแตกเมืองโตเกียวออกเป็น 23 เขต แต่ละเขตมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการของเขตและปกครองตัวเองโดยอิสระจากกรุงโตเกียว ตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น (地方自治法 Chihō-jichi-hō)

ในภาษาญี่ปุ่น มักเรียกว่า "นิจูซังกุ" (23区 nijūsan-ku) หมายถึง เขต 23 เขต ส่วนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า "wards" อย่างไรก็ตาม เขตพิเศษ หรือ "คุ" (区 ku) ทั้ง 23 เขตของโตเกียว มีความแตกต่างจาก "คุ" ของจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดเกียวโต และจังหวัดโอซะกะ เป็นต้น เนื่องจาก "คุ" ของสองจังหวัดนี้เป็นเพียงระดับเทศบาลนครหรืออำเภอ แต่ "คุ" ของโตเกียวจะมีการปกครองที่อิสระจากส่วนกลางมากกว่า (หากเปรียบเทียบกับเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย 1 เขตพิเศษ จะเทียบเท่ากรุงเทพมหานครทั้งหมด หรือเมืองพัทยา คือสามารถเลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองได้)

26 เมือง (市 -shi, cities)
5 เมืองเล็ก (町 -chō or machi, towns)
8 หมู่บ้าน (村 -son หรือ -mura, villages)


ที่มา...http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト