สุภาษิตญี่ปุ่น......น่ารู้คะ

住めば都 :すめばみやこ

ถ้าอยู่ได้ก็คือเมืองหลวง

แม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่สะดวกสบายสักเพียงไร '
ถ้าได้อยู่นานจนชินแล้ว ก็จะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด

三人寄れば文殊の知恵 
: さんにんよればもんじゅのちえ

สามคนรวมกันเป็นเจ้าแห่งปัญญา

ถ้าสามคนมาร่วมปรึกษาหารือกันย่อมจะเกิดปัญญา

立てばしゃくやく、座ればぼたん、歩く姿ゆりの花
: たてばしゃくやく、すわればぼたん、あるくすがたゆりのはな

ยืนแบบดอกเพียวนี่ นั่งแบบดอกโบตั๋น เดินแบบดอกลิลลี่

เป็นการเปรียบเทียบกริยาท่าทางของผู้หญิงสวยกับดอกไม้ชนิดต่าง ๆ

ちりも積もれば山となる :ちりもつもればやまとなる

เศษฝุ่นยังทับถมกันจนเป็นภูเขาได้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใด ถ้าปล่อยให้ทับถมกันมาก ๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้

うわさをすれば影 :うわさをすればかげ

พอนินทาก็ปรากฏ

ขณะที่กำลังนินทาหรือพูดถึงใครสักคนหนึ่ง
คนนั้นก็ปรากฏตัวให้เห็น

花よりだんご :はなよりだんご

ลูกชิ้นดีกว่าดอกไม้

ของที่มีประโยชน์ย่อมดีกว่าของที่ดูสวยงามเท่านั้น

転石苔を生ぜず :てんせきこけをしょうぜず

หินที่กลิ้งได้ตะไคร่ไม่จับ

มีความหมาย 2 อย่าง
1. คนที่ขวนขวายทำสิ่ง ใด ๆ จะมีความเจริญก้าวหน้า
2. คนที่เบื่อหน่ายง่ายหรือเปลี่ยนงานบ่อย ๆ ย่อมไม่ได้รับความสำเร็จในชีวิต

ที่มา...http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanajan&month=04-04-2007&group=7&gblog=1

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト