โรงเรียนมัธยมปลายในญี่ปุ่น
โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นเป็นสังคมเล็กๆที่สนิทสนมกันมาก คุณจะสามารถทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่และคุณครูได้เป็นอย่างดี นักเรียนส่วนใหญ่ขยันและจริงจังกับการเรียนมาก แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานกันอย่างมากมายด้วย

แต่ละโรงเรียนมีความแตกต่าง

ในหลายประเทศ โรงเรียนมัธยมมักมีลักษณะคล้ายๆกัน แต่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว โรงเรียนมัธยมมีความเคร่งครัดในการรักษาเวลา ทัศนคติ และการทำงานโรงเรียนเป็นอันมาก แต่ละโรงเรียนต่างมีกฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติและลักษณะเฉพาะของตนเอง และนี่เองที่สร้างความภาคภูมิใจในสถาบันของให้กับนักเรียน เพื่อแสดงถึงความสำคัญของแต่ละสถาบัน โรงเรียนมักจัดงานเทศกาลประจำปีซึ่งมากด้วยกิจกรรมสังคม การแสดงและขบวนพาเรดหลากสีสัน

คุณครูที่ให้ความสนิทสนมกับลูกศิษย์

ครูชาวญี่ปุ่นมีความเป็นกันเองกับนักเรียนเป็นอันมาก แต่ในขณะเดียวกันเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่นักเรียนจะต้องแสดงความเคารพครู อาจารย์ เมื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน หากคุณมีคำถามใดๆคุณสามารถเข้าไปพูดคุยกับท่านได้ทั้งในคาบและหลังเลิกเรียน บ่อยครั้งที่ครูยังเป็นโคชฝึกสอนกีฬาให้นักเรียนหรือเป็นผู้นำกิจกรรมนอก หลักสูตรกับนักเรียนอีกด้วย

การถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน

นักเรียนในญี่ปุ่นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน และบางครั้งอาจสวมรองเท้าแบบอื่นในโรงเรียนแทน จึงเป็นเหตุผลว่านักเรียนทุกคนต่างมีกล่องใส่รองเท้าเก็บไว้ที่โรงเรียนด้วย

กิจกรรมกับชมรมต่างๆ

ชมรมหลังเลิกเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตนักเรียน ญี่ปุ่น นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือวงดนตรี ช่วงปีการศึกษาที่คุณเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่ คุณน่าจะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ก่อนสิ่งอื่นๆ เพราะคุณจะได้เพื่อนใหม่ พัฒนาทักษะใหม่ๆและมีช่วงเวลาอันน่าประทับใจ

ความตรงต่อเวลา

การเรียนโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นอาจเป็นความสนุก แต่อย่าได้เข้าชั้นสายเลยเชียว เพราะนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณเข้าเรียนสาย อาจเป็นผลให้คุณถูกทำโทษและต้องอยู่เลยเวลาเลิกเรียนไปอีกนาน

หนึ่งวันในโรงเรียนมัธยมที่ญี่ปุ่น

6.30น ตื่นเช้าเพื่อไปโรงเรียน นักเรียนหลายคนขี่จักรยานหรือขึ้นรถไฟไปโรงเรียน แต่คุณต้องเผื่อเวลาไว้ทานข้าวเช้าและแต่งตัวด้วย ในญี่ปุ่นการเดินทางไปเรียนมักใช้เวลาต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมง

8.30น เริ่มด้วยชั่วโมงhomeroom อย่ามาสายเชียว

9.00น การเรียนเริ่มต้นด้วยวิชาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ หรือวิชาอื่นๆ

10.00น เริ่มชั่วโมงที่สองด้วยวิชาชีววิทยาหรือพลศึกษา

12.00น พักกลางวัน โรงเรียนประเทศญี่ปุ่นมีโรงอาหารที่นักเรียนสามารถซื้ออาหารกลางวันได้ใน ราคาประหยัด หรือคุณเองสามารถนำข้าวกลางวันมาจากบ้านได้อีกด้วย นี่เป็นเวลาที่คุณสามารถพูดคุยเพิ่มความสนิทสนมกับเพื่อนๆ

13.00น คุณอาจจมีวิชาเรียนมากขึ้นในช่วงบ่าย เช่น วิชารัฐศาสตร์ญี่ปุ่น หรือฟิสิกข์

15.00น โรงเรียนเลิกเรียนแล้ว แต่กิจกรรมของคุณจะไม่จบ นักเรียนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะร่วมกิจกรรมกีฬาและอื่นๆหลังเลิกเรียน เมื่อคุณถึงบ้านคุณจะมีเวลาถึง2-3ชั่วโมงเพื่อทำการบ้านในแต่ละคืน

โรงเรียนมัธยมต้นและโรงเรียนมัธยมปลาย

โรงเรียนมัธยมในประเทศญี่ปุ่นจะถูกแบบเป็นสองระดับคือ โรงเรียนมัธยมต้นและโรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นจัดไว้ สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง12-15ปี ในขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสอนนักเรียนช่วงอายุ16-18ปี นักเรียนแลกเปลี่ยนจากEFจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเตรียมตัวเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

การศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นกำหนดให้นักเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นเท่านั้น แต่นักเรียนส่วนมากจะเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีบางส่วนที่จะเข้าเรียนชั้นอุดมศึกษาต่อไปด้วย แต่ก็จะมีนักเรียนอีกลุ่มที่เลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเข้าศุ่ การทำงานได้เร็วขึ้น

เมืองต่างกัน กิจกรรมและการเรียนจึงต่างกันด้วย

เพราะแต่ละโรงเรียนมีความต่าง และมีความเป็นอิสระด้านการจัดการ ไม่ว่าคุณจะเข้าศึกษาที่เมืองใดก็ตาม ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนคุณจะพบกับประสบการณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบใคร

ชั้นเรียนใหม่

โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนทั้งด้านศิลปศาสตร์ มนุษศาสตร์และวิทยสศาสตร์ ซึ่งจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้ครอบคลุมรอบด้าน ชั้นเรียนที่คุณจะได้เข้าเรียนอาจเป็นรายวิชาดังต่อไปนี้

* คณิตศาสตร์
* ภูมิศาสตร์
* ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
* ฟิสิกข์
* พละศึกษา
* การเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น
* เคมี


ที่มา...http://www.ef.co.th/highschool/destinations/japan/high-school-japan/?tc=FA

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト