ที่ตั้ง เมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิงิ
การเดินทาง โดยรถประจำทาง จากสถานีรถไฟ JR นิกโก้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา กลางเดือน ตุลาคม - ปลายเดือน ตุลาคม

ข้อมูลน่ารู้ นิกโก้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศาลเจ้านิกโก้โทโชงุ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่นิกโก้มีจุดชมใบไม้แดงหลายแห่ง ในตัวเมืองทีต้นโอจิ (แปะก้วย) ขึ้นเรียงรายและตรงถนนขึ้นเขามีชื่อว่า อิโรฮะซะกะ ก็ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางชมใบไม้หลากสีที่งดงามที่สุดในภาคคันโต และสถานที่ที่อยากแนะนำให้เดินทางไปชม คือ น้ำตกริวชู ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลสาบจูเซ็นจิโกะ "ริวชู" มีความหมายว่า หัวมังกร เนื่องจากด้านหน้าของแอ้งน้ำตกมีก้อนหินใหญ่ขวางทางอยู่ ทำให้กระแสน้ำที่ไหลมาถึงจุดนั้น ถูกแยกออกเป็นสองทาง ลักษณะคล้ายหัวมังกร ตรงส่วนหัวของมังกรมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ เมื่อใบไม้บริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง ก็จะทำให้มองเห็นเป็นหัวมังกรสีแดงด้วย

http://www.his-bkk.com/th/article/article_9.php

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト