ที่ประเทศญี่ปุ่นแบ่ง กฎจราจรเป็นกฎเกี่ยวกับ คนเดิน ,รถจักรยานยนต์,หรือรถยนต์ ควรจดจำกฎจราจรของญี่ปุ่นอย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อการดำเนินชีวิตอย่าง ปลอดภัย

(1) กฎจราจรพื้นฐาน

คนเดินจะต้องเดินชิดขวาของถนนในกรณีที่ไม่มีทางสำหรับคนเดิน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องวิ่งด้านซ้ายของถนน
ระหว่างคนเดิน ,รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะต้องให้คนเดินไปก่อน
ควรปฏิบัติตามสัญญาไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร เนื่องจากมีคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรดังนั้นควรระมัดระวังให้ดี
(2)กฎพื้นฐานของคนเดิน

ถ้ามีทางเิิดินทางควรเดินบนทางเดินเท้าถ้าไม่มีทางเดินเ้ท้าควรเดินชดขวาของถนน ถึงแม้ว่าจะรีบก็ควรปฎิบัติตามกฎจราจร ไม่ควรเดินข้ามถนนในขณะรถหยุดหรือจอดอยู่ ข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยควรมองซ้ายขวาหรือว่าดูให้ดีว่าไม่มีรถมาแล้วถึงข้ามถนน

(3)กฎพื้นฐานของจักรยาน

ไม่ควรขี่จักรยานซ้อนคัน ขี่จักรยานชิดริมด้านซ้ายของถนน ระวังรถและคนสัญจรให้ดี ทางเดินที่มีสัญญาลักษณ์จักรยานผ่านได้สามารถขี่จักยานผ่านได้ บนทางเดินให้คนเดินไปก่อนเมื่่อขีีบนทางห้ามขี่เร็วและห้ามใช้กระดิ่ง มีสิ่งกีดขวางทางเดินให้หยุดรถจักรยาน เปิดไฟเมื่อขี่ตอนกลางคืน เมื่อเห็นป้ายหยุดต้องหยุดเพื่อความปลอดภัยทั้งด้านซ้ายขวา สี่เเยกมีสัญญาลักษณ์ไฟต้องปฎิบัติตามสัญญาณไฟ ถ้ามีทางข้ามสำหรับจักรยานข้างๆทางม้าลายให้ใช้ทางข้ามสำหรับจักรยาน

(4)กฎพื้นฐานสำหรับจักรยานยนต์และรถยนต์


ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่หรือผู้ที่ดื่มสุราห้ามขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาดเนื่องจากการกระทำเช่นนี้ถื่อว่าเป็นอันตรายอย่างมากจะถูกลงโทษสถานหนัก เมื่ออยู่บนรถทั้งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเด็กอายุต่ำกว่า 6ปี จะต้องคาดเข็มนิรภัยสำหรับเด็กผู้ขับขี่จักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกกันน็อก ต้องปฎิบัติตามกฎไฟสัญญานจราจร,สัญลักษณ์จราจร,เครื่องหมายจราจรบนถนน เวลาขับขี่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เมื่อเห็นป้ายหยุดชั่วคราวต้องหยุดเพื่อเช็คความปลอดภัยทั้งซ้ายและขวา เมื่อเห็นคนกำลังข้ามทางม้าลายต้องหยุดรถให้คนเดินข้ามไปก่อน ที่ญี่ปุ่นเกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุจำนวนมากถ้าเห็นผู้สูงอายุึจำเป็นต้องระวังการขับขี่เป็นพิเศษ

http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/n/04.html

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト