ป้ายรถเมล์ที่ญี่ปุ่น จะต่างจากที่ประเทศไทยตรงที่ ป้ายรถเมล์ที่ญี่ปุ่นจะมีเวลาบอกว่ารถเมล์จะเวลาเท่าไร คนที่ญี่ปุ่นก็จะรู้เวลาและประมาณเวลาที่จะออกจากบ้านได้ ถ้าเป็นรถธรรมดา พอรถมาถึงขึ้นรถตรงทางขึ้น มันจะมีกล่องแล้วมีกระดาษยื่นออกมาให้ดึงแล้วเก็บไว้ มันจะเป็นตัวเลขจากสถานีที่เราขึ้นมา มาเรามาจากที่ไหนแล้ว เอาไว้คำนวนค่ารถตอนลง เวลาจะลงให้ดูทางหน้ารถ มันจะมีตัวเลขบอก ว่า เลขนี้ตอนนี้ค่าโดยสารเท่าไหร่แล้ว พอตอนลงคุณก็เอาตั๋วพร้อมเงินหยอด ลงไปที่กล่องตรงคนขับต้องเตรียมเงินให้พอดี ส่วนถ้าไม่มีเศษตังค์บน รถเมล์ เค้าจะมีที่แลกเงิน อัตโนมัติข้างๆคนขับ

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト