ชุดพาวเวอร์ที่ว่านี้ จะช่วยให้คนที่มีปัญหาทางร่างกายในการเดิน ลุก นั่ง ทั้งหลาย ให้สามารถเดินเหินและช่วยเหลือตัวเองได้ โดยชุดได้ออกแบบมาให้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ร่างกายของผู้สวมใส่ ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในการเดิน นอกจากนี้การพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีนี้ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยและคุณลักษณะ ทางด้านกายภาพ เช่น การเลื่อน การยกขาก้าวเดิน และยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้สะดวกในการใช้งานและช่วยฟื้นฟูสภาพร่าง กายให้ดีขึ้น

ทีมที่ได้คิดค้นชุดที่ว่านนี้มาจากมหาวิทยาลัย Tsukuba โดย Professor Sankai Yoshiyuki โดยชุดมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 2 ประการ คือ โครงเหล็กที่จะช่วยพยุงขาด้านนอก ติดมอเตอร์และตัวเซ็นเซอร์ ส่วนตัวควบคุมจะอยู่ในกระเป๋าด้านหลังของผู้สวมชุด เมื่อผู้ที่สวมชุดพยายามที่จะเคลื่อนไหวร่างกาย เซ็นเซอร์ที่ติดกับผิวหนังด้านหน้าจะทำการส่งสัญญาณอ่อนๆทันทีทันใดไปยัง กล้ามเนื้อ และตัวมอเตอร์จะเป็นตัวช่วยเสริมในการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยส่วนประกอบทั้งหมดนี้ทำให้ชุดมีน้ำหนักโดยรวมประมาณ 23 กิโลกรัม แต่เนื่องจากว่ามีการถ่ายน้ำหนักจากเข่าไปยังพื้นทำให้น้ำหนักลดลงจนไม่เป็น ภาระแก่ผู้ส่วมใส่แต่อย่างใด

http://www.siamkane.com/content.php?id=99

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト