ธงชาติญี่ปุ่น มีชื่อเรียกว่า "ธงฮิโนะมะรุ" มีลักษณะเป็นรูปวงกลงสีแดงอยู่กลางพื้นสีขาว ซึ่งวงกลมสีแดงนั้น แทนความหมายของ พระอาทิตย์ ซึ่งมาจากคำว่า "ฮิโนะมะรุ" ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง "ดวงอาทิตย์วงกลม" ไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สัญลักษณ์พระอาทิตย์วงกลมบนผืนธงได้เริ่มใช้มาแต่เมื่อใด อย่างไรก็ดี ในศตวรรษที่ 12 เหล่านักรบซามูไร (บูชิ) ได้ปรากฏขึ้น และในห้วงเวลาแห่งการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจระหว่างตระกูลมินาโมโตกับตระกูลไทระ นักรบซามูไรมักชมชอบวาดภาพพระอาทิตย์วงกลมบนพัด "กุนเซน" (พัดจีบ)

ใน ยุคแห่งสงครามระหว่างรัฐในศตวรรษ ที่ 15 และ 16 ครั้งเมื่อผู้นำทางทหารแข่งขันเพื่อความมีอิทธิพล นิยมใช้เครื่องหมายฮิโนะมะรุเป็นตราประจำทางทหาร ในภาพวาดบรรยายการรบที่เซกิกะฮะระในปี พ.ศ. 2143 จะเห็นลักษณะโดดเด่นของฮินะมะรุ ปรากฏบนธงต่าง ๆ ของกองทหาร แม้รูปวงกลมสีแดงบนพื้นสีขาวเป็นภาพเจนตามากที่สุด ธงฮิโนะมะรุ กำหนด X ส่วน ความกว้างและความยาวของธง ในอัตรา 2:3 ให้วงกลมอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางพอดี เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเท่ากับสามในห้าของความกว้างของธง ปัจจุบัน มีการประดับธงฮิโนะมะรุและบรรเลงเพลงชาติ "คิมิงะโย" ในงานพิธีในวันหยุดราชการ การฉลองพิธีการในโอกาสสำคัญอันมงคลและในงานพิธีต้อนรับอาคันตุกะของรัฐ นอก จากนี้ ประชาชนชาวญี่ปุ่นจำนวนมากประดับธงฮิโนะมะรุหน้าบ้านในวันหยุดราชการ เพลง "คิมิงะโย" ก็มีการบรรเลงในงานที่มิใช่ทางการ อาทิเช่น รายการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศที่มีทีมญี่ปุ่นเข้าร่วมแข่งขันด้วย ใน การแข่งซูโม่ ซึ่งหลายคนเห็นว่าเป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นนั้นก็มีการบรรเลงเพลงชาติ ก่อนพิธีมอบรางวัล ที่มา เว็บสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


http://www.dek-d.com/board/view.php?id=623536

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト