อย่าง แรกที่จะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องยุคสมัยต่าง ๆ ก็ต้องมีการแบ่งยุคมันซะก่อน (ปฏิทินของญี่ปุ่นจะนับตามจันทรคติก่อนมาเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินกรีกอเรียนแบบ ตะวันตกในค.ศ. 1873) ยุคสมัยของญี่ปุ่นแบ่งออกได้เป็น 10 ยุคหลัก ๆ คือ

-ยุควัฒนธรรมโจมอน (Jomon Culture) 11000-300 BC
-ยุควัฒนธรรมยาโยย (Yayoi Culture) 300 BC-ค.ศ. 250 (ยาโยยนะครับ ไม่ใช่ยาโอย (Yaoi) และไม่เกี่ยวอะไรกับยาโอยทั้งสิ้น)
-ยุควัฒนธรรมหลุมศพ (Tomb Period) ค.ศ. 250-552
-ยุคยามาโต้ช่วงท้าย (Late Yamato) ค.ศ. 552-710 (ไม่รู้ว่าช่วงต้นหายไปไหน)
-ยุคนาระ (Nara Period) ค.ศ. 710-784
-ยุคเฮอัน (Hean Period) ค.ศ. 794-1185
-ยุคคามะคุระ (Kamakura Period) ค.ศ. 1185-1333
-ยุคอาชิคากะ (Ashikaga Period) ค.ศ. 1333-1600
-ยุคโตคุกาวะ (Tokugawa Period) ค.ศ. 1600-1868
-ยุคญี่ปุ่นสมัยใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงย่อย ๆ คือ

-ยุค เมจิ (Meiji) ค.ศ. 1868-1912 เป็นช่วงที่จักรพรรดิเมจิ (Emperor Meiji - 明治天皇, Meiji Tennō แปลว่า จักรพรรดิแห่งการปกครองที่แท้จริง (หลังจากที่ถูกโชกุนยึดอำนาจไปนาน)) มีอำนาจปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ

-ยุคไทโช (Taisho) ค.ศ. 1912-1926 เป็นช่วงที่จักรพรรดิไทโชปกครอง

-ยุค โชวะ (Showa) ค.ศ. 1926-1989 เป็นช่วงที่จักรพรรดิโชวะปกครอง (ซึ่งก็คือ ช่วงของฮิโรฮิโตะนั่นเอง) และเป็นช่วงสุดท้ายของอำนาจการปกครองของจักรพรรดิก่อนญี่ปุ่นแพ้สงครามโลก ครั้งที่ 2

-ยุคเฮเซ (Heisei) ค.ศ. 1989-ปัจจุบัน เป็นช่วงที่จักรพรรดิอะกิฮิโตะเป็นประมุข (ซึ่ง เฮเซ มาจากคำว่า เฮกะ แปลว่า ประมุขจักรพรรดิ)

http://www.thaisamkok.com/forum/index.php?showtopic=11768

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト