ในประเทศญี่ปุ่นมีป้อมตำรวจ (交番 : こうばん : kouban ) ตั้งอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ ๆ จะมีถี่มาก โดยปกติอาจจะเป็นอาคารอย่างง่าย ๆ หรืออาจจะเป็นคูหาที่เช่ามาอีกที สถานที่ตั้งป้อมตำรวจมักจะอยู่ใกล้สถานที่สำคัญของชุมชน เช่น ใกล้สถานีรถไฟ หรือ ทางรถไฟ (คาดว่าเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก) บ้างก็อยู่ใกล้โรงพยาบาล, สี่แยก

โดยปกติ นายตำรวจที่ญี่ปุ่นจะไม่มีหน้าที่โบกรถหรือทำหน้าที่เป็นตำรวจจราจร ซึ่งทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะความมีวินัยของคนญี่ปุ่น นายตำรวจจะมีหน้าที่เกี่ยวกับจราจรในช่วงเทศกาลเท่านั้น เช่น หากมีใครจะเดินพาเหรดกลางถนน หรือ ช่วงเทศกาลที่มีการปิดถนนชั่วคราว ตำรวจจะเป็นผู้เคลียร์พื้นที่ถนนส่วนหนึ่ง และคอยดูความปลอดภัยในที่ที่อาจเกิดเหตุชุลมุนได้ง่ายอีกส่วนหนึ่ง


นอกจากนี้แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบของหน่วยงานเอง เช่น คนโบกสัญญาณในเขตก่อสร้างชั่วคราว ซึ่งทางหน่วยงานจะหามาเอง ตำรวจจึงไม่ต้องมาดูแลในจุดนี้


โดยปกติตำรวจญี่ปุ่นจะมีเขตประจำการอยู่ แต่มีการผลัดเวียนเปลี่ยนป้อมกันไป และจะมีจักรยานคู่ใจ เอาไว้ขี่ลาดตระเวณส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะขับรถตำรวจเรียกว่า 「パトロールカー」( patoroo-ru-kaa : patrol car ) หรือย่อว่า 「パトカー」 (patokaa) ลาดตระเวณเขตที่ตนเองดูแล


ในวันหยุดของประเทศ จะมีการประดับธงญี่ปุ่นไว้หน้าป้อมตำรวจ
อย่างเช่นในรูปตรงกับวันหยุดของประเทศจึงประดับธงญี่ปุ่นไว้หน้าป้อมด้วย


http://www.jeducation.com/THAI/sign/33_police/police.htm

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト