เมื่อนักศึกษาจะเดินทางกลับประเทศหลังจากสำเร็จการศึกษา
สามารถขายสิทธิ์ที่ถือหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองได้
โดยอาจจะประกาศขายของมือสองทางหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
ทั้งนี้ต้องทำเรื่องแจ้งให้กับทาง NTT ทราบถึงชื่อและที่อยู่ของผู้เช่าสิทธิ์คนใหม่
และชำระค่าโอนอีกประมาณ 1,000 เยน แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้มาซื้อได้
ก็มีบริษัทหลายแห่งที่ต้องการซื้อโทรศัพท์มือสอง แต่จะให้ราคาที่ค่อนข้างถูก

http://www.keepthescholarships.ob.tc/15.htm

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト