บิลแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์จะส่งมาทุกเดือน
ซึ่งสามารถชำระได้ที่สาขาของ NTT , ธนาคาร , ไปรษณีย์ , ร้านสะดวกซื้อ
หรือหักจากบัญชีธนาคารหรือไปรษณีย์ที่มีบัญชีเงินฝากอยู่

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト