หากต้องการมีโทรศัพท์ใช้ในห้องพักที่เช่าจากเอกชน นักศึกษาต้องทำเรื่องขอติดตั้งโทรศัพท์ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถทำได้โดยกดโทรศัพท์หมายเลข 116 แจ้งความจำนงไปยัง NTT ( NTT Communications Corporation ) หลังจากนั้นก็ไปยื่นเรื่อง ณ ที่สำนักงานของ NTT สาขาใกล้บ้าน เอกสารที่จำเป็นคือบัตรประจำตัวคนต่างชาติ เพื่อให้สามารถยืนยันที่อยู่ได้

และเสียค่าเช่าสิทธิ์เป็นจำนวนเงิน 75,000 เยน นอกจากนั้นยังมีค่าภาษีผู้บริโภคอีก 5 % และค่าติดตั้งอีกประมาณ 10,000 เยน เมื่อยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วก็ต้องนัดวันให้เจ้าหน้าที่มาติดตั้ง ในวันที่มาติดตั้ง นักศึกษาก็ต้องอยู่ที่บ้านด้วย ส่วนเครื่องโทรศัพท์จะซื้อหรือเช่าของ NTT หรือซื้อเอาเองจากร้านทั่วไปก็ได้

นอกจากการขอติดตั้งโทรศัพท์ด้วยตนเองแล้ว มีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่มีบริการให้เช่าโทรศัพท์ แต่โทรศัพท์เช่าทั่วไปนั้นโดยมากแล้วไม่สามารถโทรทางไกลไปต่างประเทศได้


http://www.keepthescholarships.ob.tc/15.htm

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト