คนญี่ปุ่นเคารพกฎจราจรมาก เท่าที่เห็นค่อนข้างขับรถกันอย่างเป็นระเบียบไม่ค่อยเห็นรถที่ขับแบบ ปาดหน้า หรือแซงแบบหน้าเกลียดให้เสียอารมณ์ ไม่มีเสียงแตรรถบีบกันระงม

พอไฟเปลี่ยนเป็นสีเหลืองรถทุกคันก็จะหยุดหลังเส้นสีขาว ไม่เห็นมีใครหยุดรถล้ำเส้นสีขาวเลย และอีกอย่างคือข้ามถนนที่ญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวรถชน เพราะคนญี่ปุ่นจะเห็นคนเดินสำคัญกว่าคนขับรถจะว่าไปแล้วก็ค่อนข้างจะมีวินัย ในการใช้ถนนกันมาก ถึงมากที่สุด เวลาข้ามถนนถ้าเป็นถนนใหญ่ในเมืองก็จะมีไฟคนข้ามถ้าจะข้ามก็ต้องกดปุ่มเพื่อ รอสัญญาณคนข้าม (เหมือนที่เชียงใหม่ก็มี) แต่หากเป็นถนนเส้นเล็ก ๆ นอกเมืองไม่มีไฟคนข้ามก็จะมีธงสีเหลืองผูกไว้ข้างเสาทั้งสองฝากถนน ถ้าจะข้ามก็แค่ดึงเอาธงสีเหลืองออกมาโบกเพื่อให้รถหยุดแล้วก็เอาไปเสียบไว้ อีกฝากของถนน ดูแล้วน่ารักดี

จาก...http://www.tpa.or.th/jsociety/content.php?act=view&id=226

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト