ปกติแล้ว กระแสไฟฟ้าในห้องพักจะถูกปิดไว้ด้วยเบรคเกอร์ เมื่อจะย้ายเข้าห้องพัก
ควรจะโทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทการไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ ๆ เมื่อได้รับคำแนะนำจากบริษัทแล้ว จึงค่อยยกเบรคเกอร์เพื่อจ่ายกระแสไฟ

นอกจากนั้นที่เบรคเกอร์ หรือที่ตู้ใส่จดหมาย จะมีแบบฟอร์มแจ้งการใช้ไฟฟ้าติดอยู่ ให้อ่านคำอธิบายและกรอกชื่อ ที่อยู่ วันเริ่มใช้ ฯลฯ ลงในแบบฟอร์ม และส่งไปยังบริษัททางไปรษณีย์ แรงดันไฟฟ้าในญี่ปุ่นเท่ากับ 100 โวลท์
แต่ เนื่องจากความถี่คลื่นไฟฟ้าจะมีความแตกต่างกัน ระหว่างภาคตะวันตกเช่น เกียวโต โอซาก้า นาโกย่าจะเท่ากับ 60 เฮิร์สแต่ภาคตะวันออกจะเท่ากับ 50 เฮิร์สดังนั้นจึงจำเป็น
ต้องระวังเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยจะไม่สามารถใช้กับ
กระแสไฟฟ้าของญี่ปุ่นได้นอกจากจะใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ใน กรณีที่ใช้กระแสไฟมากเกินไป เบรคเกอร์จะตัดไฟโดยอัตโนมัติ นักศึกษาจะต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปิดอยู่ให้หมด แล้วค่อยยกเบรคเกอร์ขึ้นเพื่อจ่ายไฟอีกครั้ง เบรคเกอร์บางชนิดที่เป็นแบบเก่า
อาจจะต้องเปลี่ยนฟิวส์ ดังนั้นจึงต้องระวังไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กันมากเกินไป


จาก....http://www.siamkane.com/jstory_view.php?id=620

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト