บริการโทรศัพท์สาธารณะในญี่ปุ่นมีอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง ท่านสามารถใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ในการติดต่อได้ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ วิธีใช้ที่สะดวกก็คือ การซื้อบัตรโทรศัพท์ ซึ่งมี 2 ราคา คือ 500 เยน และ 1,000 เยน บัตรชนิดนี้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ โทรศัพท์สาธารณะสามารถใช้เหรียญ 100 เยนได้

ค่าโทรศัพท์ในประเทศ คิดนาทีละ 10 เยน ถ้าเกินกว่านั้น จะมีเสียงเตือนว่าหมดเวลา หากไม่หยอดเหรียญเพิ่มหรือไม่สอด บัตรเพิ่มจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ ถ้าหยอดเหรียญ 100 เยนลงไปไม่มีการทอนเงินค่าโทรศัพท์ระหว่างเมืองต่อเมืองในญี่ปุ่น แตกต่างกันแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล ค่าโทรศัพท์ในประเทศ ถ้าใช้ตอนกลางคืนจะถูกกว่าตอนกลางวัน และใช้ระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการก็ถูกกว่าวันธรรมดา


จาก....http://www.yokosojapan.org/about/essential_detail.html#2

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト