ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นมี 3 ชนิดคือ ตัวอักษรฮิรางานะ ตัวอักษรคาตากานะ และตัวอักษรคันจิ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ใช้เรียกเพื่อออกเสียงคือ ตัวอักษรโรมันจิ

ตัวอักษรฮิรางานะ ใช้เขียนคำศัพท์ทั่วๆไปและมีลักษณะอ่อนช้อยมีทั้งหมด 46 ตัว
ตัวอักษรคาตากานะ เป็นตัวอักษรชนิดหนึ่งที่ในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เขียนคำทับศัทศ์ภาษาอังกฤษมี 46 ตัว
ตัวอักษรคันจิ เป็นอักษรจีนที่นำมาใช้ในภาษาญี่ปุ่นใช้เขียนคำศัพท์ทั่วไปมี 1,945 ตัว
ตัวอักษรโรมันจิ ใช้ในการอ่านเท่านั้น

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト