ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการอาบน้ำพุร้อนมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และหลายแหล่งก็เป็นน้ำพุร้อนบริสุทธิ์

สถานที่อาบน้ำร้อนมีหลายประเภท แล้วแต่ความแตกต่างของแร่ธาตุในน้ำ กลิ่นสีและคุณสมบัติในการรักษาก็แตกต่างกัน ส่วนใหญ่บ่อน้ำพุร้อนจะมีธาตุกำมะถัน บ่อน้ำพุร้อนมีทั้งในร่มและกลางแจ้ง แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันบางแห่งจะแยกหญิงชาย บางแห่งจะรวม บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งส่วนใหญ่จะอยู่กลางหุบเขาหรือไม่ก็เลียบฝั่งแม่น้ำ
ส่วนบ่อประเภทอื่นๆ ก็จะมี บ่อทรายซึ่งผู้อาบน้ำจะถูกกลบด้วยทรายร้อน บ่อโคลน และห้องอบไอน้ำ นอกจากนี้ยังมี "อะชิยุ" เป็นบ่อน้ำร้อนตื่นไว้สำหรับแช่เท้าเท่านั้น ถ้ารู้ศึกอึดอัดกับการอาบน้ำร้อนร่วมกับผู้อื่นก็สามารถนาใช้บริการแบบ "อะชิคิคิ" บ่ออาบน้ำแบบส่วนตัวซึ่งเป็นบ่ออาบน้ำสำหรับครอบครัว

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト