เณรน้อยน้อยเจ้าปัญญา หรือรู้จักกันในนามว่า อิกคิวซัง

เป็นการ์ตูนของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมาก เป็นเณรในนิกายเซนที่ความฉลาดหลักแหลม
และมาจากเรื่องจริงจากตำนานของญี่ปุ่นแล้วนำมาดัดแปลงเป็นการ์ตูนซึ่งสอดแทรกความรู้มากมาย

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト