ธงจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น ลักษณะคล้ายธงชาติ แต่ดวงกลมพระอาทิตย์นั้นค่อนมาทางต้นธง และเปล่งรัศมีสีแดง 16 แฉก ปลายรัศมีนั้นจดปลายธงทุกด้าน เป็นธงญี่ปุ่นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ธงจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น มีลักษณะคล้ายธงชาติ แต่ดวงกลมพระอาทิตย์นั้นค่อนมาทางต้นธง และเปล่งรัศมีสีแดง 16 แฉก ปลายรัศมีนั้นจดปลายธงทุกด้าน ธงนี้ออกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2432 และใช้มาจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังได้นำกลับมาใช้อีกครั้งในฐานะธงของกองกำลังป้องกันตนเองทางน้ำ สำหรับคนที่อยู่นอกประเทศจะรู้สึกในแง่ลบกับธงนี้จากความรุนแรงของกองทัพญี่ปุ่นที่ก่อขึ้นในช่วงสงครามโลกคั้รงที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เคยต่อสู้หรือถูกทารุณกรรมโดยทหารญี่ปุ่น และประเทศที่เคยถูกญี่ปุ่นยึดครอง

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト