งานฝีมือไม้อุโมะเระกิ
อุโมะเระกิ คือซากไม้ดึกดำบรรพ์ที่จมทับถมอยู่ใต้ดินเป็นกาลเวลานานจนแน่นแข็ง พบมากในเขตอะโอบะยะมะและยะกิยะมะ ปัจจุบันอุโมะเระกิถือเป็นวัสดุในการทำงานฝีมือไม้ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่า สูง

เป็นอย่างยิ่ง ลายสวยของเส้นไม้ถูกขับให้เด่นด้วยการเคลือบและชักเงาจนวาวสง่า เมื่อผนวกกับสีน้ำตาลเข้มของเนื้อไม้ ทำให้ผลิตภัณฑ์งานฝีมือนี้กลายเป็นศิลปะชั้นสูงไปเลยทีเดียว งานฝีมือไม้อุโมะเระกิมีความสวยขรึมแบบมั่นคงซึ่งหาผลิตภัณฑ์ไม้อื่นมาเทียบ เทียมได้ยาก มักใช้ทำเข็มกลัดเครื่องประดับและจานใบเล็กๆ

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト