คาบุกิ ศิลปการแสดงแบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น มีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี

คาบุกิ ศิลปการแสดงแบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น มีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี ถือว่าเป็นนาฎศิลป์ชั้นสูงของญี่ปุ่น จุดเด่นอยู่ที่การแต่งหน้าที่ขาวโพลน การเคลื่นไหวกระฉับกระเฉง การแสดงออกที่ชัดเจน เช่น โกรธ เสียใจ การแต่งกายจะมีสีสันสวยงามสะดุดตา เนื้อเรื่องที่ใช้แสดงจะมีสองประเภทคือเรื่องเกี่ยวกับสังคมซามูไร และ เรื่องราวชีวิตชาวเมือง ค่าเข้าชมจะอยู่ที่ระดับ 1,000 เยนเป็นต้นไป

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト