พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว (Tokyo National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี 1872 เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญจากทั่วทวีปเอเชีย โดยเฉพาะจากในญี่ปุ่นเอง มีโบราณวัตถุจัดแสดงกว่า 110,000 ชิ้น ซึ่งมีสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น 87 ชิ้น และสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีก 610 ชิ้นรวมอยู่ด้วย (ข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2005) ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีส่วนงานสำหรับค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโบราณวัตถุ และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน


ที่มา : WIKIPEDIA THAI

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้ง อยู่ภายในสวนอุเอโนะ ในเขตไทโตะ กรุงโตเกียว ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ ซึ่งส่วนจัดแสดงจะประกอบด้วยอาคารศิลปะญี่ปุ่น อาคารศิลปะเอเชีย อาคารเฮียวเคอิ อาคารเฮเซอิ และอาคารสมบัติแห่งวัดโฮริว และยังมีศูนย์งานวิจัยและสารสนเทศและอาคารส่วนอื่นๆ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์มีร้านอาหารและร้านค้าอยู่หลายร้าน และมีส่วนจัดนิทรรศการกลางแจ้งและสวนหย่อมซึ่งผู้มาเยี่ยมชมสามารถเพลิด เพลินกับบรรยากาศได้

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト