โคโตะ หรือ ขิมญี่ปุ่น เป็นเครื่องดนตรีประเภทสายที่มีต้นกำเนิดมากจากประเทศจีน ในศตวรรษที่ 8 หรือ 9 เครื่องดนตรีชนิดนี้ทำจากไม้ มีความยาว 180 ซม. กว้าง 30 ซม. ประกอบด้วย 13 สาย เสียงดนตรีเกิดขึ้นจาก
การดีดด้วยนิ้วสามนิ้วของมือขวา

โคโตะ เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาประเทศจีน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย โคโตะทำจากไม้ เสียงดนตรีเกิดขึ้นจากการดีดด้วยนิ้วสามนิ้วของมือขวา โคะโตะมีประวัติยาวนานกว่าเครื่องสายซามิเซ็ง (ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง) โคโตะเป็นดนตรีที่นิยมเล่นร่ำเรียนกัน เช่นเดียวกับพิธีชงชาและการจัดดอกไม้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สตรีควรจะเรียนไว้ด้วย ในปัจจุบัน เครื่องดนตรีชนิดนี้นิยมเรียนกันในกิจกรรมของชมรมในมหาวิทยาลัย

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト