คิมิงะโยะ(จอมภพ) เป็นเพลงชาติของประเทศญี่ปุ่น และนับได้ว่าเป็นเพลงชาติที่สั้นที่สุดในโลก โดยมีความยาวเพียง 11 ห้องเพลง มีตัวโน้ตเพียง 32 ตัว

คิมิงะโยะ(จอมภพ) เนื้อเพลงมาจากกลอนประเภทวะกะในยุดเฮอันของญี่ปุ่น ส่วนทำนองได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ในยุคเมจิ โดยทำนองแรกสุดนั้นประพันธ์โดยนักดนตรีชาวไอริช ภายหลังราชสำนักญี่ปุ่นจึงเลือกใช้ทำนองเพลงใหม่ ซึ่งเรียบเรียงโดยนักดนตรีชาวญี่ปุ่น เป็นทำนองของเพลงคิมิงะโยะในปัจจุบัน

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト