ฮาราคีรีเป็นวิธีการฆ่าตัวตายและวิธีการประหารชีวิต ของคนญี่ปุ่นในอดีต โดยเฉพาะสมัยที่มีซามุไรมากๆ ปัจจุบันนี้การฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ยังมีอยู่หรือไม่ในสังคมญี่ปุ่น

รากศัพท์ของฮาราคีรี ฮาระ 腹(はら) แปลว่า ท้อง, คิริ 切(きり)มาจากคําว่า 切る(きる)ที่แปลว่า ตัด รวมๆแล้วความหมายก็คือ ตัดท้อง ภาษา ญี่ปุ่น มีอีกคําหนึ่งซึ่งความหมายเดียวกันคือคําว่าเส็บพุขุ 切腹(せっぷく)
การประหารชีวิตและการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ เขาไม่ได้เอามีดแทงเข้าไปในท้องตัวเองเฉยๆ มันมีวิธีการที่เสียวกว่านั้น คือ 1. แทงท้องทางด้านซ้าย 2. รวบรวมพละกําลังที่มีเหลืออยู่ดึงมีดที่ปักอยู่ใน ท้องไปทางด้านขวา ตัดไส้ตัดพุงให้ขาด(ถ้าทําได้) 3. ถ้ายังไม่ตายให้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายที่อาจจะยังเหลือ อยู่ดึงมีดขึ้นข้างบน ถ้าย้อนไปในอดีต สมัยแรกๆที่นํา ฮาราคีรี มาเป็นวิธีการประหารชีวิต สมัยนู้น ฮาราคีรี มีถึง 3 รูปแบบ แบ่งประเภทตามลักษณะของตัวคันจิ เลขหนึ่ง เลขสิบ แล้วก็ เลขสาม คือตัดเป็นรูปตัวอักษรคันจินั่นเอง ปัจจุบันนี้ การฆ่าตัวตายของคนญี่ปุ่น ส่วนมากจะนิยมแขวนคอกันซะมากกว่า พูดว่านิยมคงไม่ดีเท่าไหร่คงต้องบอกว่าเป็นสถิติ เดี๋ยวนี้คนที่อยากตายจะไม่ทําอะไรที่มันหวาดเสียวเหมือนแต่ก่อน

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト