กลอนไฮคุเป็นกลอนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่น รวมถึงไทยด้วยเช่นกัน กลอนไฮคุนั้นเป็นกลอนที่แสดงออกถึงปรากฏการณ์ทางจิต-วิญญาณและความลึกซึ้งออกมาได้ และมีการตัดทอนเหลือเพียงตัวอักษร 3 วรรค ยาว 5-7-5 รวมเป็นตัวอักษรเพียง 17 ตัวเท่านั้น ซึ่งกลอนไฮคุนั้น เรียบง่ายและดั้งเดิมมาก ส่วนใหญ่จะใช้คำ kigo แปลว่าคำที่มาจากฤดูกาลต่างๆ แสดงออกถึงธรรมชาติที่สวยงาม

กลอนไฮคุมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเรียกว่าไฮไคขเร็งะ ต่อมาในสมัยเอโดะ ท่านปรมาจารย์ มะสึโอะ บะโช คำว่าบะโช เป็นนามแฝงของ มะสึโอะ มุเนะฟุซะ (Matsuo Munefusa) แปลว่าต้นกล้วยซึ่งต่อมาในสมัยเมจิได้มีการเรียกการประพันธ์ในแบบนี้ว่าไฮกุ ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นที่นิยมแต่งไฮกุถึง 10 ล้านคน และชาวต่างประเทศที่รักการแต่งไฮกุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่งในหมู่ชาวไทย
หนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ เส้นทางสายเล็ก ๆ ไปสู่ทางเหนือ (The Narrow Road Through the Deep North, 奥の細道 Oku no Hosomichi)

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト