โดราเอมอน แต่งโดย ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ เป็นแมวหุ่นยนต์ที่ไม่มีหูเกิดวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2112 ซึ่งมาจากอนาคตเพื่อมาช่วยเหลือโนบิตะเด็กจอมขี้เกียจด้วยของวิเศษ

โดราเอมอน แต่งโดย ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ เป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์แมวหูด้วน ชื่อ โดราเอมอน โดยฟูจิโกะ
ฟูจิโอะ โดราเอมอนเกิดวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2112 มาจากอนาคตเพื่อกลับมาช่วยเหลือโนบิตะ เด็กประถมจอมขี้เกียจด้วยของวิเศษจากอนาคต โดราเอมอนเริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2513 โดยสำนักพิมพ์โชงะกุกัง โดยมีจำนวนตอนทั้งหมด 1,344 ตอน ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดราเอมอนได้รับรางวัล Tezuka Osamu Cultural Prize ครั้งที่ 1 ในสาขาการ์ตูนดีเด่น อีกทั้งยังได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์เอเชีย ให้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษของทวีปเอเชีย จากประเทศญี่ปุ่น หลัง
จากนั้นในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดราเอมอนก็ได้รับเลือกให้เป็นทูตสันถวไมตรีเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

メインメニュー

เกี่ยวกับญี่ปุ่น一覧

携帯サイト